Deelname aan de Last Postplechtigheid

Elke avond om 20.00u precies wordt het verkeer onder de Menenpoort stilgelegd om de klaroeners van de Last Post Association de kans te geven hun eenvoudig, maar ontroerend eerbetoon te blazen ter nagedachtenis van soldaten die hier zoveel jaren terug vochten en sneuvelden.

De dagelijkse Last Postplechtigheid is vrij en gratis toegankelijk voor iedereen, zonder reservatie vooraf.

De Last Post Association staat, op aanvraag, evenwel uitgebreide plechtigheden toe voor groepen of individuele personen die de missie van de organisatie steunen. Tijdens deze plechtigheid kunnen zij een krans (waar ze zelf voor zorgen) neerleggen ter nagedachtenis van de gesneuvelden. Muziekbands, koren, e.d. die een plechtigheid wensen op te luisteren kunnen daartoe ook een aanvraag indienen. Deze uitgebreide plechtigheden gaan eveneens door op de gebruikelijke 20.00u, maar hebben een enigszins ander en uitgebreider verloop dan de gewone plechtigheid, tijdens dewelke enkel de Last Post wordt geblazen.

Verloop van een uitgebreide Last Postplechtigheid

 • Geef acht
 • Gebed en/of toespraak 
 • Last Post
 • Exhortation (uit ‘For the fallen' van L. Binyon)
 • 1 minuut stilte
 • Lament
 • Kransneerlegging
 • Reveille 
 • Volkslied(eren)

Houding onder de poort

Ten einde de herdenkingsceremonie op gepaste wijze te laten doorgaan, vragen wij een waardige houding van de aanwezigen:

 • Neem enkel plaats op het voetpad zoals aangeduid op het plan hieronder.
 • Neem stilte in acht gedurende de hele plechtigheid.
 • Applaudisseer niet tijdens of na de plechtigheid.

 
 • Met steun van